چالش های پزشکی

تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن

پزشکان و پرسنلی که تعاریف Overwork برای آنان مصداق دارد، فارغ از راهکارهای ماژور پیشنهاد شده می توانند با به کار گیری راه حل هایی در مقیاس توان خود و مجموعه های کوچک، آسیب های وارده از این پدیده به خود و در درجه دوم بیماران را به حداقل برسانند. مطالعات نیز نشان داده اند که در بین برنامه های آموزشی مقابله با Overwork ، برنامه های شخص محور نسبت به برنامه های سازمان محور بازدهی سریع تر و بیشتری داشته اند. بنابراین شکایت را کنار گذاشته و از خود شروع کنید:

بین پاسخ های بله/خیر تعادل برقرار کنید:

یکی از دلایل Overwork پذیرفتن شیفت های کاری دیگران و افزوده شدن آن به شیفت های کاری معمول است. توصیه می شود بین پاسخ های بله/خیر خود تعادل برقرار کنید. شیفت هایی را بپذیرید که واقعا تمایل و آمادگی روحی برای آن دارید و در غیر این صورت پذیرش آن را به همکاران خود واگذار کنید.

از پیشنهاد کمک دیگران استقبال کنید:

این غیر معمول نیست که حتی در اوج فشار کار یک همکار به شما پیشنهاد دهد تا استراحتی کوتاه داشته باشید و شما به دلایل مختلف از جمله نگرانی برای بیمار و یا عدم مزاحمت برای او، پیشنهادش را رد کنید. پذیرفتن این پیشنهاد نه تنها مغایر با کار تیمی نیست بلکه این جریان را تقویت می کند و روزی هم شما، همکار خود را به استراحتی کوتاه فراخواهید خواند.

توان ذهنی خود را افزایش دهید:

علی رغم ظاهر تکراری و کسل کننده این عنوان، باید پذیرفت که وقتی چنین تکنیکی موضوع اصلی بسیاری از کارگاه های مواجهه با Overwork است، نشان می دهد نتایج آن برای شرکت کنندگان ملموس بوده است. گاهی لازم است در مورد انگیزه خود از ورود به این حرفه بازاندیشی داشته باشید تا بتوانید آنها را دوباره برای خود تعریف کنید. مراجعه به مشاوران می تواند در این زمینه به شما کمک کند.

یک هویت غیر درمانی نیز داشته باشید:

شاید تبدیل شدن به یک پزشک یا پرستار تمام عیار، به مطالعه خارج از محیط کار و فعالیت پیوسته نیاز داشته باشد اما برای گریز از کار و خستگی بیش از حد، باید هویت شغلی را در محل کار گذاشت و در بیرون از آن، به هویت مستقل خود پرداخت. هدایت موضوعات و دغدغه های فکری، مطالعاتی و حتی صحبت با دوستان به سمت شغل، موجب تداوم حضور و خستگی شما در حوالی شغلتان خواهد شد.

ارتباطات مثبت خود را بیشتر کنید:

علی رغم ماهیت کار درمان و سر و کار داشتن با بیماری و رنج افراد، برقراری ارتباط مثبت با همکاران و بیماران، می تواند تا حد زیادی از دشواری کار
بکاهد. با وجود تمام مشکلات، وجود بیمارانی از فرهنگ های مختلف، همکارانی با عادات و رفتارهای غیر قابل پذیرش و وجود بالادستانی با درک متقابل اندک، همچنان راه برقراری یک ارتباط حرفه ای موثر بر روی شما بسته نیست.

جهت مشاهده متن اصلی این خبر کلیک کنید.

نوشته های منتشر شده

بیشترین خطاهای تصویربرداری پزشکی به روایت آمار

تریت نیوز

نظر دهید