راهنمای بالینی

آخرین گایدلاین استفاده از پروپوفول در پروسیجرال سدیشن (میلر و همکاران – 2018)

  • القای سدیشن به منظور کاهش سطح هوشیاری و کاهش درد بیماران با حفظ تنفس خود به خودی بیماران و بدون نیاز به اینتوباسیون
موارد منع مصرف و بیماران پرخطر

تنها کنتراندیکاسیون قطعی استفاده از پروپوفول، حساسیت به این دارو است.

پروپوفول برای استفاده در بیمارانی که به تخم مرغ یا سویا حساسیت دارند بی خطر است.

بیماران مسن، شیرخواران زیر 6 ماه، بیماران رده بندی شده در کلاس ASA سه و بالاتر و بیمارانی که میزان قابل توجهی از حجم داخل عروقی خود را از دست داده اند در معرض بیشترین خطر هستند. در این افراد مانیتورینگ دقیق، تنظیم دوز دقیق و توجه به گزینه های جایگزین(دیگر هوشبرها) توصیه می شود

ناشتایی

مطالعات، معناداری ارتباط بین مدت ناشتایی و بروز رخدادهای نامطلوب چه در کودکان و چه در بزرگسالان را تایید نکرده اند. میزان فوریت پروسیجر، تعیین کننده نیاز به القای سدیشن است، بدون توجه به مدت زمان ناشتا بودن بیمار.

کادر درمان

اعضای کادر درمان باید در القای سدیشن های عمیق و همچنین احیا بیمارانی که احتمال بروز مشکل در آنان وجود دارد واجد صلاحیت باشند.
یک تیم القای سدیشن در دپارتمان اورژانس (حداقل) باید از 2 عضو تشکیل شده باشد: یک عضو جهت مانیتورینگ بیمار و عضو دیگر جهت انجام پروسیجر. فردی که انجام پروسیجر و القای سدیشن را بر عهده دارد باید آمادگی این موضوع را داشته باشد تا در صورت نیاز پروسیجر را متوقف کرده و به احیا بیمار بپردازد.

دوز بولوس

بزرگسالان: دوز بولوس اولیه ‎ 0.5 – 1.0 mg/kg است. (در بیماران مسن 0.5 یا کمتر). در ادامه و در صورت نیاز هر 1 الی 3 دقیقه می توان با دوز ‎0.25-0.5 mg/kg دارو را تکرار کرد
اطفال: دوز بولوس اولیه در بیماران زیر 3 سال ‎2 mg/kg و در کودکان بزرگ تر و نوجوانان ‎1.5 mg/kg است. در صورت نیاز در فواصل 1 الی 3 دقیقه ای می توان دارو را به صورت بولوس و با دوز ‎0.5 – 1.0 mg/kg تکرار کرد.

انفوزیون مداوم

بزرگسالان:

100-150 µg/kg per minute (6-9 mg/kg per hour)

اطفال:

100-250 µg/kg per minute (6-15 mg/kg per hour)

تجویز همزمان با ضددرد ها
  • تجویز کتامین با دوز ‎0.1-0.5 mg/kg (دوز ‎0.5 mg/kg برای شیرخواران و اطفال) و به دنبال آن، تجویز تیتره شده پروپوفول
  • کتوفول: ترکیب کتامین و پروپوفول در یک سرنگ (اغلب به نسبت 1 به 1). دوز آن بر اساس میلی لیتر دارو به کیلوگرم بیمار با دوز پروپوفول خالص یکسان است.(یعنی اگر القای سدیشن در بیمار 80 کیلوگرمی با 8cc پروپوفول انجام می گیرد، برای القای سدیشن به کمک این ترکیب هم به 8cc دارو نیاز است)
  • مخدرها: اغلب مرفین و فنتانیل که تا رسیدن به اثربخشی به صورت تیتره تجویز می شوند. توصیه می شود در صورت امکان تجویز پروپوفول پس از اوج اثر (peak) مورد انتظار مخدرها صورت گیرد تا ضمن بهره گیری از اثرات ضد دردی آنها، سرکوب تنفسی به حداقل برسد
مانیتورینگ

مانیتورینگ قلبی مداوم، کاپنوگرافی و پالس اکسی متری به همراه اندازه گیری تعداد تنفس و فشار خون در فواصل 5 دقیقه ای، جهت القای سدیشن عمیق مورد نیاز است.
اکسیژن کمکی هم برای کودکان و هم بزرگسالان تحت سدیشن با پروپوفول توصیه می شود.

رویدادهای نامطلوب

رویدادهای نامطلوب مرتبط با سدیشن شامل سرکوب تنفسی، افت فشار خون و درد هنگام تزریق است. احتمال رویداد این حوادث در دپارتمان اورزانس کمتر از 10 درصد بوده و تنها نیازمند مداخلات کوچک و سطحی است.

برای دسترسی به مطلب اصلی می توانید در این قسمت کلیک کنید.

نوشته های منتشر شده

فعالیت فیزیکی و بارداری

تریت نیوز

چکیده‌ای از آخرین گایدلاین‌های فشار خون

تریت نیوز

نظر دهید