چالش های پزشکی

بیشترین خطاهای تصویربرداری پزشکی به روایت آمار

اشتباهات پزشکی در چند سال اخیر به یکی از پرمجادله‌ترین بحث‌های حوزه سلامت تبدیل شده است و تلاش افراد و مجموعه‌های مرتبط همواره در جهت کاهش این اشتباهات است اما به صفر رساندن احتمال خطا در مجموعه‌‌ای انسانی و با این حجم از پیچیدگی غیر ممکن به نظر می‌رسد.

Michael A. Bruno و همکاران او، مقاله ای در مورد کشف و مواجهه با اشتباهات رخ داده در رشته رادیولوژی به رشته تحریر در  آورده و پرتکرارترین اشتباهات همکاران خود در این حوزه را بررسی و برای مواجهه با آنها راهکارهایی پیشنهاد داده اند.

  • 42 درصد خطاها مربوط به هنگامی است که یافته‌های موجود در تصاویر نادیده گرفته می‌شوند.
  • 22 درصد خطاها مربوط به هنگامی است که به محض یافتن اولین abnormality جستجوی برای یافتن  abnormalityهای بیشتر پایان یافته و بر اساس همان مورد تشخیص گذاشته می‌شود.
  • 9 درصد خطاها مربوط به هنگامی است که ضایعه‌ای در تصویر شناسایی و به عنوان یک abnormality تشخیص داده می‌شود اما به عامل نادرستی نسبت داده می‌شود.
  • 7 درصد خطاها مربوط به هنگامی است که محل ضایعه در خارج از محدوده تصویربرداری شده است.
  • 6 درصد خطاها مربوط به هنگامی است که به نتایج رادیوگرافی‌های پیشین بیش از حد اعتماد می‌شود.
  • 5 درصد خطاها مربوط به هنگامی است به نتایج رادیوگرافی و مشاوره‌های پیشین هیچ اعتنایی نمی‌شود.

نوشته های منتشر شده

تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن

تریت نیوز

نظر دهید