دسته بندی : استارت آپ ها

استارت آپ ها

در سرقت اطلاعات خود پیش‌دستی کنید!

تریت نیوز
در دنیایی که اطلاعات به ارزشمندترین دارایی افراد، شرکت‍ها، مراکز و موسسات گوناگون تبدیل شده است و گاهی برای حفظ این اطلاعات هزینه‌هایی گزاف پرداخت
استارت آپ ها

کمپلکس ژنتیک آنتی‌بیوتیک در درمان عفونت‌ها

تریت نیوز
تنوع میکروارگانیسم‌های عفونت‌زا از یک سو و گسترش تنوع داروها از سوی دیگر، آنتی‌بیوتیک تراپی را به یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تجویز و مصرف دارو