دسته بندی : چالش های پزشکی

چالش های پزشکی

بیشترین خطاهای تصویربرداری پزشکی به روایت آمار

تریت نیوز
اشتباهات پزشکی در چند سال اخیر به یکی از پرمجادله‌ترین بحث‌های حوزه سلامت تبدیل شده است و تلاش افراد و مجموعه‌های مرتبط همواره در جهت