دسته بندی : نوآوری های فناورانه

نوآوری های فناورانه

بررسی قند خون و تزریق انسولین؛ مداوم، به‌موقع، به‌مقدار

تریت نیوز
دو سال پس از آنکه MiniMed™ 670  توانست برای استفاده در بیماران 14 سال و بالاتر جواز FDA  کسب کند، این‌بار موفق شد طیف بیمارانی